* چرا بوستان دانایی ؟ * ثبت نامی های جدید * ثبت نام سال 1401-1400 آغاز شد
: اخبار فوری
/ Sub Category
Notebook

در طول دوران کرونا تمامی آموزش های مدرسه بصورت آنلاین برگزار گردید

و تمامی امکانات برای فعالیتهای آنلاین در بالاترین کیفیت ممکن برگزار گردید