* چرا بوستان دانایی ؟ * ثبت نامی های جدید * ثبت نام سال 1401-1400 آغاز شد
: اخبار فوری

روز معلم مبارکروز معلم مبارک

در چهارده ماهی که گذشت، 

اگر کادر درمان در خط مقدم کرونا می‌جنگیدند، 

قطعاً معلم‌ها در سنگر پشتیبانی این جنگ حضور داشتند. 

همه‌ی قسمت‌های خوبِ معلم بودن، دیدن نشاط بچه‌ها، 

چای‌های زنگ تفریح دفتر دبیران، 

شور و حال پاییز و بهار و زمستان، 

پشت صفحه‌های لپ‌تاپ حبس شده‌بود 


و هیچ کس نمی‌دانست این جنگ نابرابر کی به پایان می‌رسد. اما کرونا نتوانست جلوی رسیدن بهار را بگیرد، و رسیدن دوباره اردیبهشت بهانه‌ای برای تشکر از زحمات معلمین بود، 


مجاهدانی که امروز بیش از پیش مصداق «وَالَّذينَ جاهَدوا فينا لَنَهدِيَنَّهُم سُبُلَنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ المُحسِنينَ» هستند.


💐روز معلم  گرامي مبارک.💐