* چرا بوستان دانایی ؟ * ثبت نامی های جدید * ثبت نام سال 1401-1400 آغاز شد
: اخبار فوری

کلاس های کامپیوتر و رباتیککلاس های کامپیوتر و رباتیک

رباتیک

کارگاه‌های رباتیک مبتنی بر سه محور آموزش خلاقیت، مهارت‌آموزی و دانش‌افزایی برگزار می‌شود:

آشنایی با لحیم کاری و مفاهیم مقدماتی مکانیک

آشنایی با نقشه کشی و مفهوم اندازه گیری

در این مرحله دانش‌آموزانی که دوره‌های قبلی را طی نموده‌اند، در پایه ششم در سه رشته:

کامپیوتر، الکترونیک و مکانیک آموزش می‌بینند.

ورزش

در عرصه زندگی، سلامت و آمادگی جسمانی پیوند بسیار نزدیکی با سلامت روح و روان افراد دارد و بر کیفیت زندگی فرد کاملاً اثرگذار است. به همین جهت، دبستان بوستان دانایی در برنامه‌ریزی تحصیلی دانش‌آموزان و اجرای آن، برنامه‌ها و فعالیت‌های ورزشی متنوعی را در نظر گرفته است تا همگی دانش‌آموزان رشد جسمی و نشاط روحی مورد نیاز را مورد توجه قرار داده و به آن بپردازند. هدف کلی این فعالیت‌ها، تامین سلامتی، تقویت عضلات بدن، چابکی دانش‌آموزان و ارتقای نشاط روحی و روانی ایشان است. بنابراین ورزش به صورت یک جزء مهم از برنامه آموزشی دانش‌آموزان در مدرسه درآمده است.