* چرا بوستان دانایی ؟ * ثبت نامی های جدید * ثبت نام سال 1401-1400 آغاز شد
: اخبار فوری

چرا بوستان دانایی ؟چرا بوستان دانایی ؟

چرا بوستان دانایی ؟

·       کادر آموزشی با سابقه درخشان

با توجه به اهمیت ویژه دبستان برای سطح علمی ، بهترین کادر آموزشی گزینش و استخدام گردیده اند

·       اردوهای ورزشی ، علمی و تفریحی

برگزاری اردوهای ورزشی ، علمی و تفریحی به صورت منظم و با توجه به دروس ورزش ، علوم و همچنین اردوهای شاد و جذاب میباشد

·       آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی به صورت کاربردی به کودکان ارائه میگردد و در پایان دوره تحصیلی مدرک معتبر ارائه میگردد

·       سیستم مدیریت کیفیت بوستان دانایی

مدرسه ای که بر کیفیت متمرکز است، فرهنگی را اشاعه می دهد که منتج به رفتار، نگرش ها، فعالیت ها و فرایندهایی می شود که از طریق برآورده سازی نیازها و انتظارات دانش آموزان، اولیا و سایر طرف های ذی نفع، ارزش ایجاد می کند.

·       بررسی دوره ای سلامت دانش آموزان

سلامت فیزیکی دانش آموزان در دوره های زمانی منظم توسط پزشک معتمد چک میشود

·       کلاس های کامپیوتر و رباتیک

با توجه به نقش و اهمیت کامپیوتر در زمانه کنونی و همچنین به عنوان یک وسیله کمک آموزشی مهم ، تمامی تلاش ما آموزش اصولی کامپیوتر بصورت کاربردی و برنامه نویسی برای دانش آموزان میباشد