* چرا بوستان دانایی ؟ * ثبت نامی های جدید * ثبت نام سال 1401-1400 آغاز شد
: اخبار فوری

ثبت نامی های جدیدثبت نامی های جدید

🔵اطلاعيه مهم 

خانواده عزيز وگرامي بوستان دانايي

 سلام به همه شماعزيزان وهمراهان هميشگي .


👈حدود ١٧ خانواده محترم تااين لحظه به جمع ماپيوستند.

درابتدا خيرمقدم ويژه عرض مي كنيم به اعضاي جديد خانواده بزرگ بوستان دانايي…


👈باتوجه به  ظرفيت محدود ثبت نامي اين واحد آموزشي وتشكر از اولياي محترمي كه درروزهاي اخير ودرزمان دريافت كارنامه نسبت به ثبت نام قطعي عزيزانمان اقدام نموده اند از اولياي گرانقدري كه تاكنون نسبت به فرايند ثبت نام قطعي پسراي نازنين جهت سال تحصيلي جديد اقدامي نكرده اند خواهشمند است بذل عنايت فرمايند وحداكثر تا پايان خرداد ماه فرايند ثبت نام راقطعي نمايند .لازم به ذكر است براي تكميل ظرفيت باقي مانده بااولياي محترمي كه ازديگر مدارس ،متقاضي ثبت نام فرزندشان دراين واحدآموزشي مي باشند جهت ثبت نام قطعي تماس گرفته خواهد شد.


👈جهت آمادگي پسراي گلمون جهت سال تحصيلي جديد كتاب فعاليتهاي تابستانه ازطرف واحد آموزشي تهيه ودر زمان ثبت نام قطعي تقديم اولياي بزرگوار خواهد شد.


👈پيرو اعلام قبلي ودرراستاي پركردن اوقات فراغت پسراي نازنين درطول تابستان بابرنامه ريزي صورت گرفته كلاسهاي تابستانه به مدت چهارهفته به صورت مجازي برگزارمي گردد.

اطلاعات تكميلي متعاقبا به اطلاع اولياي بزرگوار خواهد رسيد.👈همكاران اجرايي دبستان همه روزه از ساعت ٨/٣٠الي ١٣/٣٠ درمدرسه حضور دارند وپاسخگوي تماسهاي تلفني ومراجعات شما عزيزان خواهند بود.