* چرا بوستان دانایی ؟ * ثبت نامی های جدید * ثبت نام سال 1401-1400 آغاز شد
: اخبار فوری

چرا بوستان دانایی ؟چرا بوستان دانایی ؟

چرا بوستان دانایی ؟

کادر آموزشی با سابقه درخشان

با توجه به اهمیت ویژه دبستان برای سطح علمی ، بهترین کادر آموزشی گزینش و استخدام گردیده اند

اردوهای ورزشی ، علمی و تفریحی

برگزاری اردوهای ورزشی ، علمی و تفریحی به صورت منظم و با توجه به دروس ورزش ، علوم و همچنین اردوهای شاد و جذاب میباشد

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی به صورت کاربردی به کودکان ارائه میگردد و در پایان دوره تحصیلی مدرک معتبر ارائه میگردد

سیستم مدیریت کیفیت بوستان دانایی

مدرسه ای که بر کیفیت متمرکز است، فرهنگی را اشاعه می دهد که منتج به رفتار، نگرش ها، فعالیت ها و فرایندهایی می شود که از طریق برآورده سازی نیازها و انتظارات دانش آموزان، اولیا و سایر طرف های ذی نفع، ارزش ایجاد می کند.

بررسی دوره ای سلامت دانش آموزان

سلامت فیزیکی دانش آموزان در دوره های زمانی منظم توسط پزشک معتمد چک میشود.

کلاس های کامپیوتر و رباتیک

با توجه به نقش و اهمیت کامپیوتر در زمانه کنونی و همچنین به عنوان یک وسیله کمک آموزشی مهم ، تمامی تلاش ما آموزش اصولی کامپیوتر بصورت کاربردی و برنامه نویسی برای دانش آموزان میباشد.