* چرا بوستان دانایی ؟ * ثبت نامی های جدید * ثبت نام سال 1401-1400 آغاز شد
: اخبار فوری

تقدير وتشكر مديريت دبستان از والدينتقدير وتشكر مديريت دبستان از والدين

تقدير وتشكر مديريت دبستان از والدين عزيز وگرامي بوستان دانايی🌸    

بسیار سعادتمندیم که یک سال تحصیلی را در کنار همراهانی همدل چون شما گذراندیم.🌸 

صادقانه و از صمیم قلب قدردان تلاش ها، حمایت ها و مهربانی های شما 

عزیزان هستیم🌸